Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Trenerstillinger

Vi søker trenere med turn erfaring og hjelpeinstruktører fra ca 16 år

Åsane Turn er en del av Åsane Allianse idrettslag og holder til i Åsane Bydel i Bergen kommune. Vi tilbyr et variert treningsmulighet på skoler, Åsanehallen, Turnkassen og klubbhuset på Rolland. Vi har medlemmer fra 2 år til godt voksne på ulike partier. Treningen foregår i hovedsak på ettermiddag og kveldstid. Se under «parti» på våre hjemmesider. Her står de ulike partiene beskrevet og hvor treningen blir gjennomført. I forbindelse med økte medlemstall søker vi etter nye trenere og hjelpetrenere fra ca 16 år.

Trenere må ha erfaring innen turn, mens hjelpetrenere stilles det ingen krav til relevant erfaring, men vi anser det som en fordel med kjennskap til turn. For sesongen 2019/2020 har vi behov for flere trenere og hjelpetrenere for barn 2 år – 15 år. På de eldste må man som hjelpetrener ha kunnskap om turn.

Hva gjør hovedinstruktør

– Planlegger timene og oppvisningen
– Veileder hjelpeinstruktørene
– Deligerer oppgaver til trenerteamet på treningene
– Har hovedansvaret i hallen/gymsalen
– Deltar på kurs og videreutvikler seg som instruktør

Hva gjør hjelpeinstruktøren
– Deltar igjennom hele timen på de ulike delene av timen oppvarming – trening – uttøying
– Hjelper til på ulike stasjoner
– Sikrer gymnasten ved behov, opplæring blir gitt av hovedinstruktør/på kurs
– Får veiledning av hovedinstruktøren
– Får selvstendige oppgaver i timen, som holde oppvarming, tilrettelegging av stasjoner, instruere gymnasten.
Deltar på kurs og utvikler seg som instruktør

Alle hjelpeinstruktørene vil får opplæring ved sesongstart og tilbudt kurs igjennom kretsen i løpet av sesongen.

Åsane Turn etterstreber at alle våre instruktører skal ha faglig påfyll og videre kurs slik at de kan utvikle seg som instruktører hos oss.

Instruktørene vil får utbetalt en godtgjørelse pr time, ut i fra satser som er vedtatt i styret til Åsane Turn.

Vi krever vandelsattest uten merknader for å kunne bli ansatt. Åsane Turn hjelper den enkelte trener i søknadsprosessen med nødvendig dokumentasjon etc.

Vi ansetter fortløpende de instruktører vi trenger.

For spørsmål ta kontakt med Petter Mosdal: 46771397

Søknad med cv og referanser sendes til petter@aasaneturn.no snarest. For hjelpeinstruktører som søker sin første jobb holder det med en kortfattet søknad og CV. Vi har forståelse at det ikke foreligger referanser.

Meny