Saltodager

Breddeutvalget i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets arrangerer SALTO-dag i Turnkassen 19. februar 2011. Aktivitetene vil spenne fra leker og basisferdigheter til teknisk arbeid med ferdige turnelementer. Hovedfokus vil være å…
Read More
Meny