Søker trener/hjelpetrener

Søker trenere med turn erfaring og hjelpeinstruktører fra ca 16 år

Åsane Turn er en del av Åsane Allianse idrettslag og holder til i Åsane Bydel i Bergen kommune. Vi tilbyr et variert treningsmulighet på skoler, Åsanehallen, Turnkassen og klubbhuset på Rolland. Vi har medlemmer fra 2 år til godt voksne på ulike partier. Treningen foregår i hovedsak på ettermiddag og kveldstid. Se under «parti» på våre hjemmesider. Her står de ulike partiene beskrevet og hvor treningen blir gjennomført. I forbindelse med økte medlemstall søker vi etter nye trenere og hjelpetrenere fra ca 16 år.

a

Trenere må ha erfaring innen turn, mens hjelpetrenere stilles det ingen krav til relevant erfaring, men vi anser det som en fordel med kjennskap til turn. For sesongen 2019/2020 har vi behov for flere trenere og hjelpetrenere for barn 2 år – 15 år. På de eldste må man som hjelpetrener ha kunnskap om turn.

a

Hva gjør hovedinstruktør

 • Planlegger timene og oppvisningen
 • Veileder hjelpeinstruktørene
 • Deligerer oppgaver til trenerteamet på treningene
 • Har hovedansvaret i hallen/gymsalen
 • Deltar på kurs og videreutvikler seg som instruktør

Hva gjør hjelpeinstruktøren

 • Deltar igjennom hele timen på de ulike delene av timen oppvarming – trening – uttøying
 • Hjelper til på ulike stasjoner
 • Sikrer gymnasten ved behov, opplæring blir gitt av hovedinstruktør/på kurs
 • Får veiledning av hovedinstruktøren
 • Får selvstendige oppgaver i timen, som holde oppvarming, tilrettelegging av stasjoner, instruere gymnasten.
 • Deltar på kurs og utvikler seg som instruktør

Alle hjelpeinstruktørene vil får opplæring ved sesongstart og tilbudt kurs igjennom kretsen i løpet av sesongen.

a

Åsane Turn etterstreber at alle våre instruktører skal ha faglig påfyll og videre kurs slik at de kan utvikle seg som instruktører hos oss.

a

Instruktørene vil får utbetalt en godtgjørelse pr time, ut i fra satser som er vedtatt i styret til Åsane Turn.

a

Vi krever vandelsattest uten merknader for å kunne bli ansatt. Åsane Turn hjelper den enkelte trener i søknadsprosessen med nødvendig dokumentasjon etc.

a

Vi ansetter fortløpende de instruktører vi trenger.

a

For spørsmål ta kontakt med Petter Mosdal 46771397

a

Søknad med cv og referanser sendes til petter.aasaneturn@gmail.com snarest. For hjelpeinstruktører som søker sin første jobb holder det med en kortfattet søknad og CV. Vi har forståelse at det ikke foreligger referanser.