Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Hvem er vi?

Alle som trener i Åsane Turn, må være medlem av Åsane Turn og betale medlemskontingent. Da er man også medlem av Åsane Allianseidrettslag og Norges Gymnastikk – og Turnforbud.

I tillegg må alle som trener i Åsane Turn betale treningsavgift pr skoleår for de partiene man velger å trene på. Nederst på siden er en oversikt over treningsavgift til de ulike partiene.

Presisering, alle medlemmer må betale medlemskontigent kr 300 pr kalenderår og treningsavgift pr parti de trener på (gjelder pr skoleår).

Husk turngruppen er driftet på dugnad, vi er avhengig av at alle holder påmeldingsfristen og betalingsfrister for å minimere arbeidsmengden på styret og trenere. Dette da de bruker mye av sin fritid til å drifte turngruppen utenom jobb på dag/kveldstid.

Adm gebyr

På alle våre faktura tilkommer det et beløp på 20 kr. Dette går til forbundet for drift av medlem/faktura systemet. Forbundet har pålagt alle turn lag å bruke systemet og det er forbundet som setter føringer for hvor stort adm gebyret skal være. Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette gebyret lokalt.

Ved handel i Webshop påløper det et adm gebyr på 5 kr. Dette er det forbundet som har vedtatt og Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette lokalt.

Medlemskontingent

Medlemskontingent er likt for alle medlemmer (endres på førstkommende årsmøte hvis hovedorganisasjonen eller Alliansen øker sin kontingent) :  kr 300,- per kalenderår (endret årsmøte 09.03.2017). Denne blir til sendt automatisk ved innmelding og i Januar hvert år.

Kontingent må betales av alle medlemmer (tropp & apparat turn) som ikke har meldt seg ut skriftlig innen 16. September samme år. Utmelding kan gjøres pr epost til petter@aasaneturn.no.

Treningsavgift/partipåmelding

Påmelding gjøres igjennom vårt medlemsystem, link finnes på hjemmesiden.

Treningsavgiften fra august 2021: , faktura sendes i september 2021 og januar 2022 (oppdeling av avgift gjelder KUN de som trener i Åsane Arena) For andre gjelder det for ett helt skoleår.

Nytt fra september 2021: Vi innfører søsken moderasjon, her er det viktig at man spesifiserer hvem som er søsken når man melder seg inn. Modellen er som følger; 1 medlem koster 100%, søsken 2 og 3 betaler da 50% av treningsavgiften.  Dersom noe oppgir uriktige opplysninger så vil man risikere og miste plassen på partiet.

Alle gymnaster som trener i Åsane Arena er garantert plass videre og slipper derfor å melde seg på igjen i august. Her er det dog viktig at dersom man ønsker å slutte, må oppsigelse av plassen sendes til petter@aasaneturn.no ila juni mnd.

Påmelding til alle partier er bindene fram til uken før oppstart av trening.

Alle som er medlemmer og har gått hos oss på annet parti må betale treningsavgift når de er påmeldt, uavhengig av når de man melder å slutte. Av melding kan kun skje skriftlig til petter@aasaneturn.no

Påmelding/avmelding til arrangementer

Påmelding til ulike arrangement skjer ved innlogging i medlems systemet, enten under partipåmelding eller på mail/tlf ved Petter Mosdal. De ulike partiene opplyser om hvordan påmeldingen skal gjøres.

Arrangørene aksepterer kun legeerklæring for refusjon av påmeldingavgiften etter påmeldingsfristen har utløpt. Kan ikke dette forevises daglig leder innen en uke etter arrangementet, blir ikke beløpet refundert.

Treningsavgift deles opp i høst og vår (gjelder aspirant/rekrutt/juior/senior/ apparatturn) fra sesongen 2021/2022

Barnepartiene betaler for skoleåret 2021/2022

Gymlek, barnehagebarn: 1000.- engangsavgift

Turn 1.klasse Li Skole: 1000,- engangsavgift

Turn 2-3 klasse Li skole: 1700,- engangsavgift

Aspiranter  Åsane Arena: 7000,- ( 3500 + 3500) vår + høst avgift

Rekrutt/Junior/Senior Åsane Arena: 7000,- (3500 + 3500) vår + høst avgift

Apparatturn Åsane Arena: 7000,- ( 3500 + 3500) vår + høst avgift

Treningssenter Åsane Arena: 150,-pr mnd

Trampett/Tumbling Søndag for Voksne: 500,- årlig engangsavgift

Voksenparti (1 trening pr uke): 2000.- engangsavgift

Voksenparti nr 2/3 (1 trening pr uke): 500.- (500,- gjelder for parti nummer 2 og 3)

Eksempel: Ved medlem av 1 parti kr 2000,-, ved medlem av 2 partier 2000 + 500,-, ved medlem av 3 partier kr 2000 + 500 + 500,-.

Konkurranselisens

Konkurranseutøvere må i tillegg betale konkurranselisens til NGTF – hva er dette? Denne gjelder pr kalenderår og må være betalt før første konkurranse. Åsane Turn har ikke anledning til å bruke gymnaster som ikke har betalt lisens.

Lisensen kan man selv lage ved å logge seg inn i medlems systemet på: https://www.idrettsforbundet.no/sportsadmin/

Treningsnekt

Dersom treningsavgift ikke er betalt innen to uker etter fakturautsendelse, vil det innføres treningsnekt. . Åsane Turn forskuddsbetaler hele tiden påmeldingavgifter, kontingenter med forsikring på den enkelte og kostnader ved ulike arrangementer.

Inkasso

Ved inkasso mister gymnasten automatisk plassen sin. Varsel om dette blir sendt per e-post til den det gjelder.

Avmelding av et parti/utmelding:

Avmelding av et parti må skje innen betalingsfrist for treningsavgiften. Ønsker dere ikke å benytte plassen som er tildelt, må det sendes epost til petter@aasaneturn.no innen forfallsdato. Etter forfallsdato må faktura betales om man benytter seg av tilbudet eller ikke.

De som har trent et semester og melder seg på nytt semester, må betale treningsavgiften uansett. Alle utmeldinger etter disse fristene vil likevel medføre at man må betale kontingent og treningsavgift.

Forsikringer:

Åsane Turn er tilsluttet NGTF og er dermed kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Medlemmer med konkurranselisens har utvidet forsikring, og trenere med trenerlisens har yrkesskadeforsikring i tillegg.

Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbunds
barneidrettsforsikring.

Medlemmer fra 13 til 75 år har en ulykkesskadeforsikring med
idrettsvilkår (grunn forsikring).

Skadeskjema og forsikringsvilkår finnes alltid oppdatert HER

Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet
ulykkesforsikring

Meny