Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Hvem er vi?

Alle som trener i Åsane Turn, må være medlem av Åsane Turn og betale medlemskontingent. Da er man også medlem av Åsane Allianseidrettslag og Norges Gymnastikk – og Turnforbud.

I tillegg må alle som trener i Åsane Turn betale treningsavgift pr skoleår for de partiene man velger å trene på. Nederst på siden er en oversikt over treningsavgift til de ulike partiene.

Presisering, alle medlemmer må betale medlemskontigent kr 300 pr kalenderår og treningsavgift pr parti de trener på (gjelder pr skoleår).

Husk turngruppen er driftet på dugnad, vi er avhengig av at alle holder påmeldingsfristen og betalingsfrister for å minimere arbeidsmengden på styret og trenere. Dette da de bruker mye av sin fritid til å drifte turngruppen utenom jobb på dag/kveldstid.

Adm gebyr

På alle våre faktura tilkommer det et beløp på 20 kr. Dette går til forbundet for drift av medlem/faktura systemet. Forbundet har pålagt alle turn lag å bruke systemet og det er forbundet som setter føringer for hvor stort adm gebyret skal være. Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette gebyret lokalt.

Ved handel i Webshop påløper det et adm gebyr på 5 kr. Dette er det forbundet som har vedtatt og Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette lokalt.

Medlemskontingent

Medlemskontingent er likt for alle medlemmer (endres på førstkommende årsmøte hvis hovedorganisasjonen eller Alliansen øker sin kontingent) :  kr 300,- per kalenderår (endret årsmøte 09.03.2017). Denne blir til sendt automatisk ved innmelding og i Januar hvert år.

Kontingent må betales av alle medlemmer som ikke har meldt seg ut skriftlig innen 16. September samme år. Utmelding kan gjøres pr epost til petter@aasaneturn.no.

Treningsavgift/partipåmelding

Påmelding gjøres igjennom vårt medlemsystem, link finnes på hjemmesiden.

Treningsavgiften følger skoleåret, kun faktura hver høst, evt ved opptak restplasser midt i sesongen.

Påmelding til alle partier er bindene fram til dagen før første treningsdag.

Alle som er medlemmer og har gått hos oss på annet parti må betale treningsavgift når de er påmeldt, uavhengig av når de man melder å slutte. Av melding kan kun skje skriftlig til asaneturn@outlook.com.

Påmelding/avmelding til arrangementer

Påmelding til ulike arrangement skjer ved innlogging i medlems systemet, enten under partipåmelding eller under Webshop. De ulike partiene opplyser om hvordan påmeldingen skal gjøres.

Arrangørene aksepterer kun legeerklæring for refusjon av påmeldingavgiften etter påmeldingsfristen har utløpt. Kan ikke dette forevises styret innen en uke etter arrangementet, blir ikke beløpet refundert.

Treningsavgift gjelder hele skoleåret 2020/2021 .

Gymlek, barnehagebarn (1 time pr uke): 700.-

Turn 1-3 klasse Li skole (1 time pr uke): 800.-

Turn 4-5 klasse Li skole (Åsane Arena, 3 timer pr uke): 1650.-

Turn fra 6-10 klasse + Aspiranter Li skole (Åsane Arena, 4 timer pr uke): 1800.-

Konkurransepartiet Åsane Arena (3 treninger pr uke): 4 000.-

Voksenparti (1 trening pr uke): 1 400.-

Voksenparti nr 2/3 (1 trening pr uke): 700.- (700,- gjelder for parti nummer 2 og 3)

Eksempel: Ved medlem av 1 parti kr 1 400,-, ved medlem av 2 partier 1 400 + 700,-, ved medlem av 3 partier kr 1 400 + 700 + 700,-.

Konkurranselisens

Konkurranseutøvere må i tillegg betale konkurranselisens til NGTF – hva er dette? Denne gjelder pr kalenderår og må være betalt før første konkurranse. Åsane Turn har ikke anledning til å bruke gymnaster som ikke har betalt lisens.

Lisensen kan man selv lage ved å logge seg inn i medlems systemet eller sende epost.

Treningsnekt

Dersom treningsavgift ikke er betalt innen to uker etter fakturautsendelse, vil det innføres treningsnekt. . Åsane Turn forskuddsbetaler hele tiden påmeldingavgifter, kontingenter med forsikring på den enkelte og kostnader ved ulike arrangementer.

Inkasso

Ved inkasso mister gymnasten automatisk plassen sin. Varsel om dette blir sendt per e-post til den det gjelder.

Avmelding av et parti/utmelding:

Avmelding av et parti må skje innen betalingsfrist for treningsavgiften. Ønsker dere ikke å benytte plassen som er tildelt, må det sendes epost til asaneturn@outlook.com innen forfallsdato. Etter forfallsdato må faktura betales om man benytter seg av tilbudet eller ikke.

De som har trent et semester og melder seg på nytt semester, må betale treningsavgiften uansett. Alle utmeldinger etter disse fristene vil likevel medføre at man må betale kontingent og treningsavgift.

Forsikringer:

Åsane Turn er tilsluttet NGTF og er dermed kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Medlemmer med konkurranselisens har utvidet forsikring, og trenere med trenerlisens har yrkesskadeforsikring i tillegg.

Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbunds
barneidrettsforsikring.

Medlemmer fra 13 til 75 år har en ulykkesskadeforsikring med
idrettsvilkår (grunn forsikring).

Skadeskjema og forsikringsvilkår finnes alltid oppdatert HER

Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet
ulykkesforsikring

Meny