Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Gymlek for barnehagebarn

Åsane Turn kan tilby trening på følgende steder for skoleåret 2020/2021. Husk å meld på barnet på rett parti i henhold til årstall barnet er født. Målet for disse timene er først og fremst at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med foreldre/foresatte og jevnaldrende.

Hva er gymlek?

– Gjennom gymnastikk og turn vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene, som er løpe, rulle, hoppe, krype,         henge, slenge, balansere etc. Vi legger også vekt på å stimulere barns kreativitet og rytmefølelse. Vi utfordrer barnet til å prøve ulike forøvelser igjennom lek til vanskeligere elementer som vil bygges på når de kommer på turnpartier på Li skole.

– GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN.

– På disse partiene forventes det at foreldre/foresatte er aktivt med i timen eks på ulike stasjoner, og at de hjelper til med å sette opp og rydde bort apparater og utstyr.

Li skole

– Trener i gymsalen ved siden av skolen hver mandag
– Det er 1 parti
– Hovedtrener for partiene er Kristin

Rolland skole

– Trener i gymsalen ved siden av skolen hver onsdag, inngang oppe.
– Timer der foresatte venter i garderoben, eller deltar aktivt i timen etter avtale med hovedinstruktør.
– Det er 2 partier.
– Ene partiet er foreldre og barn parti, her forventes det at foresatte deltar aktivt i timen sammen med barnet.
– Hovedtrener for partiet er Siv-Helen.

Ulsetskogen skole (Har ikke tilbud sesongen 2020/2021)

– Trener i gymsalen ved siden av skolen.
– Timer der foresatte venter i garderoben, eller deltar aktivt i timen etter avtale med hovedinstruktør.
– Det er 2 partier.
– Hovedtrener for partiet er

Generell informasjon til alle foreldre/foresatte
Vi ønsker deres barn hjertelig velkommen til oss og håper det finner seg fort til rette. Vi ønsker at ditt barn skal få flotte timer med lek, sang, dans, turn etc. Vi gir dem muligheten til å utfolde seg, lære nye ting og, viktigst av alt, få mestringsfølelse.

Felles terminliste finner du øverst i menyen. Vi følger skoleruten til Bergen Kommune og planleggingsdagene til den enkelte skolene. Det vil være oppført på terminlisten når det ikke er trening.

Dobesøk: Gjør dette før dere leverer barnet inne i gymsalen. Trenger barnet hjelp til dette i timen, må foreldre hjelpe med dette.

Gymsokker/innesko: Vi tillater kun gymsokker eller barbeint i timene våre. Mange barn foretrekke å turne barbeint. Barn får ikke delta i treningen med sokker eller innesko på. Du får kjøpt gymsokker med plastikk/gummi såle (kjøpes XXL- sport ca 80 kr). Til de minste finnes det kun med lær under, husk å rubb med sandpapir jevnlig, for å beholde antisklieffekten. Har barnet glemt gymsokker, må barnet turne barbeint.

Foreldre/foresatte som forlater området under aktivitet: De foreldrene som forlater området under trening må informere treneren. Dette for at vi skal ha oversikt over hvem som har sine foreldre/foresatte tilstede og ikke.
Klær/hår/smykker/klokker/øredobber etc: Vi anbefaler lette klær m/t-shorte/topp under genser, barna blir fort varme. Kjoler/skjørt er bare i veien når vi skal turne (vi ser ingen ting). Barn med langt hår skal ha dette i strikk. Vi ønsker ikke å lugge barnet når vi sikrer det.

Drikkeflaske: Barn ha med seg drikkeflaske med kun vann på. Men treningen er ikke av en slik art at det skal være nødvendig med drikke under treningen. La barnet få drikke før/etter trening. Dette da stadig drikking under timen, forstyrrer gjennomføringen og bedskjeder må gies flere ganger. HUSK MERKING av drikkeflaske.

Foreldre i gymsalen og bilde/video filming: Foreldre må ta av utesko. Vi ønsker at foreldre skal trekke i garderoben. Dette skaper større ro i barnegruppen. Foresatte som må være tilstede for å trygge barnet eller hjelpe til i timen, må stille i trenignsklær og delta aktivt i timen. Ta hensyn til at andre foreldre ikke ønsker at dere filmer/tar bilder av deres barn. Respekter dette. Det er straffbart å legge ut bilder/film av andre uten deres samtykke.

Foreldre og barn 2-3 år.( Barnet er 2 år og fyller 3, det året man melder seg på til)

– Alle barn skal ha med seg en voksen som skal delta sammen med barna på alle aktiviteter i gymsalen.

– Barna kan kun ha med seg en voksen i selve deltakelsen, den/de andre kan sitte på scene. Dersom en velger å site på scenen ber vi dere være stille slik at man ikke forstyrrer treningen. Til tema dagene må foreldre ha med likt utstyr til seg selv og barna.

Gymlek 3-6 år

– Barn er forskjellig, noen slipper foreldrene og andre syntes det er trygt å ha dem der. De foreldrene som deltar med barna sine, må stille i egnede klær og delta på alle aktivitetene sammen med barnet.

– Når barnet føler seg trygg anbefaler vi at dere trekker inn i garderoben eller på scenen.

– Hvis barna trekker mot scene – må vi be foreldrene gå ut i garderoben. Snakk om dette med barnet ditt.

Barn med spesielle behov, sykdom, skade.

Sykdom, skade eller spesielle behov skal ikke være en hindring for å kunne delta på våre partier. Kontakt oss for en samtale, vi finner en løsnings sammen som er tilpasset barnet og at den voksne kan føle seg trygg når barnet er hos oss.

Kontingent, treningsavgift og forsikring

– Høsten vil alle motta faktura på treningsavgift for hele sesongen (skoleåret), nye medlemmer vil også motta faktura på kontingent fra den dagen de melder seg inn.

– Alle medlemmer vil motta i januar kontingent for kalenderåret.

– Treningsavgift/kontingent må betales innen forfall, manglende betaling vil føre til treningsnekt.

– Foresatte er selv ansvarlig å melde fra om de ikke har mottatt faktura på kontingent og/eller treningsavgift.

– Barn som er medlem må være påmeldt før første trening. Det må meldes skriftelig pr epost om du ikke skal ha plassen innen 16. September, ellers vil faktura være gjeldende. Mange partier har ventelister hver sesong, påmelding igjennom medlemssystemet er eneste måten å sikre barnet plass.

Dugnad

– Åsane Turn ønsker å holde dugnadsaktiviteten lavest mulig i en travel hverdag.

  • Nytt av 2020/2021 og mulig videre vil være at samtlige partier i Åsane Turn vil motta lodd fra Sportslotteriet da vi i første omgang stopper loddbøker for å begrense smitte som kan oppstå via loddbok salg.
  • Vi ber om forståelse for at noen synes dette ikke passer seg inn, men vi har besluttet å gjøre det vi kan for å få inntekt til klubben sånn at vi fortsatt kan opprettholde tilbud til våre barn.
  • Covid-19 har forårsaket veldig mye, og dessverre i negativ stand for idretten.  Det vil derfor som nevnt over komme skrapelodd og juleflaxlodd til alle medlemmer. Det følger med skriv sammen med disse loddene som skal forklare godt hvorfor man gjør som man gjør. Disse loddene blir sendt ut til barnas navn ved foresatte for de under 18.
  • Skrapeloddene koster kr 30pr lodd, og juleflax koster 50kr pr lodd.
  • Vi vil ta en vurdering på dette ved neste termin om dette skal fortsette.
  • For spørmål rundt dette ta kontakt med Petter Mosdal på tlf: 46771397 eller mail petter@aasaneturn.no

– Foresatte må levere inn kake/boller/muffins/pizzahorn/bolle etc til vår og juleoppvisning eller delta med å bære stoler før/etter oppvisningen. Alt salg fra kiosken ved disse arrangementene er med på å holde treningsavgiften og kontingenten nede.

Oppvisning og andre aktiviteter

– Vi avslutter sesongene med turnoppvisning i Åsanehallen.

– Det gjennomføres det ulike aktiviteter igjennom sesongen barnet kan melde seg på. All informasjon blir sendt fortløpende på epost som er registrert i medlemssystemet. I tillegg er det opprettet en felles terminliste på våre hjemmesider.

Meny