Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Hvem er vi?

Åsane Turn er en del av Åsane Allianse idrettslag som ble grunnlagt allerede i 1971. Vi har rundt 350 registrerte medlemmer i Åsane Turn. Vi har mer enn 30 års erfaring som idrettslag i Åsane. Vi kjenner nærmiljøet godt og jobber stadig for å holde barn og unge engasjert i det de liker å drive på med.

Slagordet til Norges gymnastikk- og turnforbund er; ”grunnlaget legges i gym og turn”. Dette er noe vi tar på alvor, og vi tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i alle aldre. Vi har medlemmer helt fra 3 til 80 år. Åsane Turn har partier som trener på 5 forskjellige skoler i Åsane i tillegg til Åsane Arena. I de lavere aldersgruppene er det mest fokus på at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med foreldre/foresatte og jevnaldrende. Gjennom gymnastikk og turn vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene. Vi legger også vekt på å stimulere barns kreativitet og rytmefølelse. Etter hvert som barn vokser opp trenger de større utfordringer og vanskegraden på treningen stiger i takt med barnets utvikling.

Fra 10 år og oppover er det mulighet for å delta i konkurranser. Fra denne alderen ser vi som oftest en enorm stigning i evne, vilje og dyktighet. Åsane Turn er derfor opptatt av å legge til rette for at disse ungdommene skal ha muligheter for videreutvikling. Vi har et godt miljø for senior turnere i tropp og i dans. Vi har dyktige instruktører som tar seg av både aerobic, senior trening og trening av felles tropper til Kretsturnstevner og Landsturnstevner.

Kontaktinformasjon: Åsane Turn

Styreleder: Astrid Alræk: 474 18 290, astrid.alræk@gmail.com

Daglig leder: Petter Mosdal: 46771397, petter@aasaneturn.no

Meny