Konkurranselisens

For alle utøvere som skal konkurrere må det innløses konkurranselisens. Gjennomgang av lister gjøres normalt ved semesterstart. Alle utøverne (m/foresatte) plikter å sjekke at lisensen er betalt og evt. gi beskjed til trener/administrasjonen dersom de ikke har mottatt faktura for innbetaling. Giro sendes fra Norges- Gymnastikk og Turnforening og det er også de som skal motta innbetalingen. Konkurranselisensen betales årlig.

Lisensen koster kr. 100,- for utøvere 11-12 år,
kr. 400,- for utøvere f.o.m det året de fyller 13 år.

Utøvere som er 10 år eller yngre må ikke løse lisens. Men dersom man ønsker å nyte godt av en utvidet forsikring kan man velge å løse lisensen også for de som er under 11 år.