Betalingsinfo

Her finner du nødvendig informasjon om betaling av medlemskontigent og treningsavgift i Åsane Turn.

Alle fakturaer med Medlemskontigent og Treningsavgift sendes via MySoft og må betales innen oppgitt frist.

Ved manglende betaling innen oppgitt frist vil det påløpe purregebyr.

Merk betalingen med navn på turner og parti betalingen gjelder for. Dersom du har fått oppgitt et medlemsnr. bør dette også legges ved. Ordentlig merking av betaling gjør det lettere for oss å ha oversikt over alle innbetalingene – takk for hjelpen!