Pris og vilkår

Alle som trener i Åsane Turn, må være medlem av Åsane Turn og betale medlemskontingent. Da er man også medlem av Åsane Allianseidrettslag og Norges Gymnastikk – og Turnforbud. 

I tillegg må alle som trener i Åsane Turn betale treningsavgift pr skoleår for de partiene man velger å trene på. Nederst på siden er en oversikt over treningsavgift til de ulike partiene. 

Presisering, alle medlemmer må betale medlemskontigent kr 300 pr kalenderår og treningsavgift pr parti de trener på (gjelder pr skoleår).

Husk turngruppen er driftet på dugnad, vi er avhengig av at alle holder påmeldingsfristen og betalingsfrister for å minimere arbeidsmengden på styret og trenere. Dette da de bruker mye av sin fritid til å drifte turngruppen utenom jobb på dag/kveldstid.

Adm gebyr

På alle våre faktura tilkommer det et beløp på 20 kr. Dette går til forbundet for drift av medlem/faktura systemet. Forbundet har pålagt alle turn lag å bruke systemet og det er forbundet som setter føringer for hvor stort adm gebyret skal være. Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette gebyret lokalt.

Ved handel i Webshop påløper det et adm gebyr på 5 kr. Dette er det forbundet som har vedtatt og Åsane Turn kan ikke gjøre noe med dette lokalt. 

Medlemskontingent

 • Medlemskontingent er likt for alle medlemmer (endres på førstkommende årsmøte hvis hovedorganisasjonen eller Alliansen øker sin kontingent) :  kr 300,- per kalenderår (endret årsmøte 09.03.2017). Denne blir til sendt automatisk ved innmelding og i Januar hvert år.
 • Kontingent må betales av alle medlemmer som ikke har meldt seg ut skriftlig innen 20 januar samme år. Utmelding kan man enkelt gjøre ved å logge seg inn på medlemsiden og melde seg ut. Eventuelt kan dette gjøres pr epost asaneturn@outlook.com
 • Kun skriftlig utmeldelse aksepteres for å slette kontingent faktura og/eller treningsavgift innen forfallsdato eller 20 januar.

Treningsavgift/partipåmelding

 • Påmelding gjøres igjennom vårt medlemsystem, link finnes på hjemmesiden.
 • Treningsavgiften følger skoleåret, kun faktura hver høst, evt ved opptak restplasser midt i sesongen.
 • Påmelding til alle partier er bindene fram til dagen før første treningsdag.
 • Alle som er medlemmer og har gått hos oss på annet parti må betale treningsavgift når de er påmeldt, uavhengig av når de man melder å slutte. Av melding kan kun skje skriftlig til asaneturn@outlook.com
 • Alle nye medlemmer kan av melding innen fakturaforfall for å slippe å betale. Dette anses som prøveganger.  Etter forfall må faktura betales uansett om man velger å benytte tilbudet. Av melding må skje skriftlig til asaneturn@outlook.com innen forfallsdato.
 • Har du vært medlem hos oss og sluttet men ønsker nytt medlemskap, kontakt oss via Facebooksiden Åsane Turn, så åpner vi medlemskapet for deg. 

Påmelding/av melding til arrangementer

 • Påmelding til ulike arrangement skjer ved innlogging i medlems systemet, enten under partipåmelding eller under Webshop. De ulike partiene opplyser om hvordan påmeldingen skal gjøres.
 • Ved avmelding er det påmeldingsfrist som er gjeldene, for å unngå å betale beløpet. Dette kan kun gjøres til asaneturn@outlook.com
 • Arrangørene aksepterer kun legeerklæring for refusjon av påmeldingavgiften etter påmeldingsfristen har utløpt. Kan ikke dette forevises styret innen en uke etter arrangementet, blir ikke beløpet refundert.

Treningsavgift gjelder hele skoleåret 2019/2020 .

Gymlek, barnehagebarn (1 time pr uke): 700.-

Turn 1-5 klasse Li skole (1 time pr uke): 800.-

Turn fra 6 klasse Li skole (3,5timer pr uke): 1600.-

Konkurransepartiet Åsanehallen (2 treninger pr uke): 1 600.-

Turnkassen Torsdag (1 trening pr uke): 1 600.- 

Voksenparti (1 trening pr uke): 1 400.-/

Voksenparti nr 2/3 (1 trening pr uke): 700.- 

Konkurranselisens

Konkurranseutøvere må i tillegg betale konkurranselisens til NGTF – hva er dette? Denne gjelder pr kalenderår og må være betalt før første konkurranse. Åsane Turn har ikke anledning til å bruke gymnaster som ikke har betalt lisens. 

Lisensen kan man selv lage ved å logge seg inn i medlems systemet eller sende epost.

Treningsnekt

Alle som ikke har betalt faktura ved 2 gangs purring får automatisk trenings nekt inntil hele beløpet er oppgjort. Dette gjelder arrangementer, kontingenten og treningsavgiftene. Åsane Turn forskuddsbetaler hele tide påmeldingavgifter, kontingent med forsikring på den enkelte og kostnader ved ulike arrangementer.

Inkasso

Ved 3. gangs purring/inkassovarsel blir skyldig beløp automatisk sendt videre til inkassobyråd som overtar inndrivelsen av skylding beløp. Man kan ikke delta på noen form for aktivitet eller arrangementer i Åsane Turn så lenge det foreligger en inkasso sak.

Avmelding av et parti/utmelding:

Avmelding av et parti må skje innen betalingsfrist for treningsavgiften. Ønsker dere ikke å benytte plassen som er tildelt, må det sendes epost til asaneturn@outlook.com innen forfallsdato. Etter forfallsdato må faktura betales om man benytter seg av tilbudet eller ikke.

De som har trent et semester og melder seg på nytt semester, må betale treningsavgiften uansett. Alle utmeldinger etter disse fristene vil likevel medføre at man må betale kontingent og treningsavgift.

Ved å logge seg inn på medlemssiden, kan man selv melde seg ut av Åsane Turn.

Forsikringer:
Åsane Turn er tilsluttet NGTF og er dermed kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Medlemmer med konkurranselisens har utvidet forsikring, og trenere med trenerlisens har yrkesskadeforsikring i tillegg.

 • Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbunds
  barneidrettsforsikring.
 • Medlemmer fra 13 til 75 år har en ulykkesskadeforsikring med
  idrettsvilkår (grunn forsikring).

Skadeskjema og forsikringsvilkår finnes alltid oppdatert HER

 • Konkurranseutøvere skal løse konkurranselisens som inneholder en utvidet
  ulykkesforsikring