Konkurranseparti i Åsanehallen

Åsane Turn satse på troppsgymnastikk innen tumbling og trampett. Det er opprettet eget parti med de gymnastene som klarer minstekravet og ønsker å satse på konkurranse. Dette partiet er utelukket fra de som satser på konkurranse innen troppsgymnastikk.

 

For å delta på dette partiet kreves det oppmøte for alle på mandag (Åsanehallen) og onsdag (Li skole). Det kreves at man stiller på begge treningene hver uke for å delta på dette partiet. De som trener for eller i Nasjonal klasse har en tredje trening om torsdagen i Turnkassen, for denne treningen påløper det en ekstra treningsavgift.

Opptak til konkurransepartiet

Det er ikke mulig å kunne melde seg på til dette partiet. Alle som ønsker å delta må stille på opptaksprøve, der de blir vurdert ut fra et minstekrav. De som klarer minstekravet får tilbud om å delta, men det kreves at de deltar aktivt på trening, samlinger og konkurranser. Dette da turn er en lagidrett og de andre på partiet er avhengig av at alle stiller på trening, samlinger og konkurranse. Opptak skjer i samarbeid mellom Instruktørene på Li-Skole og Åsanehallen. Kravene revideres inntil to ganger i året. Trenerne på alle partier vil få opplyst kravene, slik at de kan arbeide med sine gymnaster, for å oppnå kravene for deltakelse på konkurranse. Kravene finnes nederst på denne siden.

Konkurranse for yngste barna 4 og 5 klasse.  

Yngre barn det året de fyller 10 år til og med det året de fyller 11 år kan delta på aspirant konkurranse. Her er kravene til elementer lavere enn til konkurransepartiet. Dette for at barna tidlig skal få prøve seg i en konkurransesituasjon. Disse kravene får man av treneren. Mange gymnaster fra Li skole, som ikke klarer kravene til konkurransepartiet, vil kunne delta på disse konkurransene.

Hovedtrenere

Mathilde, Kim, Rikke & Embla

Konkurranselisens

Alle som trener på konkurransepartiet skal har betalt lisens. Denne blir sendt ut til de som ikke har hatt slik lisens ved oppstart på partiet eller man selv kan opprette den ved påmelding til nytt parti. Ny lisens vil bli utsendt i januar hvert år. Denne må være betalt før første konkurranse. Man trenger ikke lisens for å delta på Gymfest i vest helgen.

Krav til gymnasten

 • Delta aktivt på alle mandagstreningene, oppvarming – trening – styrke – tøyning
 • Delta aktivt  på alle onsdagstreningen, basis trening
 • De som konkurrerer eller snart skal konkurrere i Nasjonal klasse, deltar aktivt i tillegg på torsdagstrening i Turnkassen.
 • Delta på interne treningsamlinger i regi av Åsane Turn
 • Deltar på flest mulig treningsamlinger i regi av Kretsen
 • Delta på Gymfest i vest barn eller ungdom her vår
 • Delta på dugnad to ganger pr sesong, 4 ganger på kalenderår

De gymnastene som ikke deltar aktivt på trening, ikke stiller på konkurranse, vil miste plassen sin. Da det kreves innsats for å delta på konkurransepartiet.

Krav for å kunne delta på konkurransepartiet, kretsklasse

Det vil komme egen liste for å delta på konkurransepartiet, Nasjonal klasse, denne er under revidering.

 • Trampett

  • Sats med begge beina
  • Korrekt bruk av armene
  • Strekkhopp
  • Splitthopp
  • Sikker kroppert salto
 • Tumbling

  • Håndstående minimum 3 sek
  • Håndstående – rulle – hjul
  • Rulle med samlede bein, vanlig/flygerulle
  • Hjul «rett vei»
  • Hinkesats
  • Holde spenning i de ulike elementene
  • Stift, max med lett støtte fra en hånd
  • Araber flikk flakk, max med lett støtte fra en hånd