Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Konkurransepartier

Åsane Turn satse på troppsgymnastikk innen tumbling og trampett. Det er opprettet eget parti med de gymnastene som klarer minstekravet og ønsker å satse på konkurranse. Dette partiet er utelukket fra de som satser på konkurranse innen troppsgymnastikk.

Konkurranse for yngste barna 4 og 5 klasse.(Aspiranter)

Yngre barn det året de fyller 10 år til og med det året de fyller 11 år kan delta på aspirant konkurranse. Her er kravene til elementer lavere enn til konkurransepartiet. Dette for at barna tidlig skal få prøve seg i en konkurransesituasjon. Disse kravene får man av treneren. Mange gymnaster fra Li skole, som ikke klarer kravene til konkurransepartiet, vil kunne delta på disse konkurransene.

Hovedtrenere aspiranter:

Petter, Emilia, Sindre, & Martine

Hovedtrenere Rekrutt & Junior

Andrea, Åse, Viktoria, Petter, Embla, Morten, Kim, Emilia og Martine

 

Konkurranselisens

Alle som trener på konkurransepartiet skal har betalt lisens. Denne blir sendt ut til de som ikke har hatt slik lisens ved oppstart på partiet eller man selv kan opprette den ved påmelding til nytt parti. Ny lisens vil bli utsendt i januar hvert år. Denne må være betalt før første konkurranse. Man trenger ikke lisens for å delta på Gymfest i vest helgen.

Krav til gymnasten

– Delta aktivt på alle mandagstreningene, oppvarming – trening – styrke – tøyning
– Delta aktivt på alle onsdagstreningen, basis trening
– De som konkurrerer eller snart skal konkurrere i Nasjonal klasse, deltar aktivt i tillegg på torsdagstrening i Turnkassen.
– Delta på interne treningsamlinger i regi av Åsane Turn
– Deltar på flest mulig treningsamlinger i regi av Kretsen
– Delta på Gymfest i vest barn eller ungdom her vår
– Delta på dugnad to ganger pr sesong, 4 ganger på kalenderår

De gymnastene som ikke deltar aktivt på trening, ikke stiller på konkurranse, vil miste plassen sin. Da det kreves innsats for å delta på konkurransepartiet.

Krav for å kunne delta på konkurransepartiet, kretsklasse

Det vil komme egen liste for å delta på konkurransepartiet, Nasjonal klasse, denne er under revidering.

Trampett

– Sats med begge beina
– Korrekt bruk av armene
– Strekkhopp
– Splitthopp
– Sikker kroppert salto

Tumbling

– Håndstående minimum 3 sek
– Håndstående – rulle – hjul
– Rulle med samlede bein, vanlig/flygerulle
– Hjul «rett vei»
– Hinkesats
– Holde spenning i de ulike elementene
– Stift, max med lett støtte fra en hånd
– Araber flikk flakk, max med lett støtte fra en hånd

 

Dugnad:

– Åsane Turn ønsker å holde dugnadsaktiviteten lavest mulig i en travel hverdag.

  • Nytt av 2020/2021 og mulig videre vil være at samtlige partier i Åsane Turn vil motta lodd fra Sportslotteriet da vi i første omgang stopper loddbøker for å begrense smitte som kan oppstå via loddbok salg.
  • Vi ber om forståelse for at noen synes dette ikke passer seg inn, men vi har besluttet å gjøre det vi kan for å få inntekt til klubben sånn at vi fortsatt kan opprettholde tilbud til våre barn.
  • Covid-19 har forårsaket veldig mye, og dessverre i negativ stand for idretten.  Det vil derfor som nevnt over komme skrapelodd og juleflaxlodd til alle medlemmer. Det følger med skriv sammen med disse loddene som skal forklare godt hvorfor man gjør som man gjør. Disse loddene blir sendt ut til barnas navn ved foresatte for de under 18.
  • Skrapeloddene koster kr 30pr lodd, og juleflax koster 50kr pr lodd.
  • Vi vil ta en vurdering på dette ved neste termin om dette skal fortsette.
  • For spørmål rundt dette ta kontakt med Petter Mosdal på tlf: 46771397 eller mail petter@aasaneturn.no

– Foresatte må levere inn kake/boller/muffins/pizzahorn/bolle etc til vår og juleoppvisning eller delta med å bære stoler før/etter oppvisningen. Alt salg fra kiosken ved disse arrangementene er med på å holde treningsavgiften og kontingenten nede.

Meny