Hvem er vi?

Åsane Turn er en del av Åsane Allianse idrettslag som ble grunnlagt allerede i 1971. Vi har rundt 350 registrerte medlemmer i Åsane Turn. Vi har mer enn 30 års erfaring som idrettslag i Åsane. Vi kjenner nærmiljøet godt og jobber stadig for å holde barn og unge engasjert i det de liker å drive på med.

Slagordet til Norges gymnastikk- og turnforbund er; ”grunnlaget legges i gym og turn”. Dette er noe vi tar på alvor, og vi tilbyr trening for barn, ungdom og voksne i alle aldre. Vi har medlemmer helt fra 3 til 80 år. Åsane Turn har partier som trener på 5 forskjellige skoler i Åsane i tillegg til Åsane Hallen og Turnkassen på Sletten. I de lavere aldersgruppene er det mest fokus på at barn skal ha det gøy gjennom fysisk aktivitet og samspill med foreldre/foresatte og jevnaldrende. Gjennom gymnastikk og turn vil vi stimulere til utvikling av de grovmotoriske bevegelsene. Vi legger også vekt på å stimulere barns kreativitet og rytmefølelse. Etter hvert som barn vokser opp trenger de større utfordringer og vanskegraden på treningen stiger i takt med barnets utvikling.

Fra 9 år og oppover er det mulighet for å delta i konkurranser. Fra denne alderen ser vi som oftest en enorm stigning i evne, vilje og dyktighet. Åsane Turn er derfor opptatt av å legge til rette for at disse ungdommene skal ha muligheter for videreutvikling. Vi har et godt miljø for senior turnere i tropp og i dans. Vi har dyktige instruktører som tar seg av både aerobic, senior trening og trening av felles tropper til Kretsturnstevner og Landsturnstevner.

Åsane