Hva er troppsgymnastikk?

1. Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.

2. TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tilegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

Apparater/øvelser
I frittstående
utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

  • Aldersbestemmelser (gjelder i det året de fyller):
  • Aspirant 10 – 11 år
  • Rekrutt: 11 – 13 år
  • Junior: 13 – 18 år
  • Senior: 16 år og eldre.
a

Fra 1. januar 2011 deles nasjonale klasser inn i egne klasser for kvinner, menn og miks – i senior, junior og rekrutt.

a

Fram til i nå har jenter og gutter konkurrert mot hverandre i samme klasser – i frittstående, tumbling og trampett. Nåværende tillegg for nasjonale klasser i reglementet har derfor inneholdt justeringer for å gi kvinner og tropper med begge kjønn en fordel overfor rene herretropper. Dette på bakgrunn av at menn har mer utviklet fysikk og derav har bedre forutsetninger for å øke vanskegradene. Utvikling av forskjellen på vanskegradene har nå vært økende i flere år. Vi ønsker med denne nye inndelingen at konkurransene skal bli mer rettferdig.

Presiseringer:
A. I mixklassen må en tropp bestå av likt antall gymnaster av hvert kjønn.
B. I mixklassen må hver serie i tumbling og trampett gjennomføres med likt antall gymnaster av hvert kjønn.
C. En utøver kan delta i både kvinner og mix, eller i menn og mix.

Les mer på NGTF sine sider