Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Hva er troppsgymnastikk?

1. Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.

2. TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tilegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

Apparater/øvelser

I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Aldersbestemmelser (gjelder i det året de fyller):

Aspirant 10 – 11 år
Rekrutt: 11 – 13 år
Junior: 13 – 18 år
Senior: 16 år og eldre.

Fra 1. januar 2011 deles nasjonale klasser inn i egne klasser for kvinner, menn og miks – i senior, junior og rekrutt.

Fram til i nå har jenter og gutter konkurrert mot hverandre i samme klasser – i frittstående, tumbling og trampett. Nåværende tillegg for nasjonale klasser i reglementet har derfor inneholdt justeringer for å gi kvinner og tropper med begge kjønn en fordel overfor rene herretropper. Dette på bakgrunn av at menn har mer utviklet fysikk og derav har bedre forutsetninger for å øke vanskegradene. Utvikling av forskjellen på vanskegradene har nå vært økende i flere år. Vi ønsker med denne nye inndelingen at konkurransene skal bli mer rettferdig.

Presiseringer:

A. I mixklassen må en tropp bestå av likt antall gymnaster av hvert kjønn.
B. I mixklassen må hver serie i tumbling og trampett gjennomføres med likt antall gymnaster av hvert kjønn.
C. En utøver kan delta i både kvinner og mix, eller i menn og mix.

Les mer på NGTF sine sider

Meny