Foreldrevett regler

 1. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 2. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 3. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
 4. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og annerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 5. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er til stede.
 6. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter
 7. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang
 8. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv
 9. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det.
 10. Respekter treningstidene – slik at treningen kan komme igang
 11. Respekter påmelding og betalingsfrister, alt arbeidet gjøres på dugnad
 12. Møt på dugnad

HUSK at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!