Viktige meldinger

9. mars 2020 Ny hjemmeside til Åsane turn

Hjemmesiden er oppgradert til en mer moderne og brukervennlig side.

Dugnad

Åsane Turn etterstreber å holde dugnadsaktiviteten på et lavest mulig nivå i en travel hverdag. Men for at vi skal få laget til å gå rundt, er vi avhengig av at foreldrene stiller opp av og til. Vi lager hver sesong en dugnadsplan når terminlister mm er kommet fra kretsen. Målet er å fordele litt dugnadsaktivitet på alle foresatte, slik at dette ikke blir kun noen som drar lasset.

Noe av dugnaden er inntekter til laget som gjør at vi kan holde en lav medlemskontingent og treningsavgift. Dette kan være å bake en kake til kiosken, mens andre dugnadsaktiviteter er praktiske i forhold til oppvisningen (bære stoler, rydde boss etc). Vi har også et klubbhus som generer noe dugnad og en Turnkasse som vi er medeier i.

NYTT AV 2020/2021

 

– Åsane Turn ønsker å holde dugnadsaktiviteten lavest mulig i en travel hverdag.

  • Nytt av 2020/2021 og mulig videre vil være at samtlige partier i Åsane Turn vil motta lodd fra Sportslotteriet da vi i første omgang stopper loddbøker for å begrense smitte som kan oppstå via loddbok salg.
  • Vi ber om forståelse for at noen synes dette ikke passer seg inn, men vi har besluttet å gjøre det vi kan for å få inntekt til klubben sånn at vi fortsatt kan opprettholde tilbud til våre barn.
  • Covid-19 har forårsaket veldig mye, og dessverre i negativ stand for idretten.  Det vil derfor som nevnt over komme skrapelodd og juleflaxlodd til alle medlemmer. Det følger med skriv sammen med disse loddene som skal forklare godt hvorfor man gjør som man gjør. Disse loddene blir sendt ut til barnas navn ved foresatte for de under 18, samt de over 18 vil det også stå ved foresatte. (dette fordi at skrivene er skrevet ut maskinelt til alle medlemmer, og vi har da tatt høyde for at de fleste medlemmene er under 18)
  • Skrapeloddene koster kr 30pr lodd, og juleflax koster 50kr pr lodd.
  • Vi vil ta en vurdering på dette ved neste termin om dette skal fortsette.
  • For spørmål rundt dette ta kontakt med Petter Mosdal på tlf: 46771397 eller mail petter@aasaneturn.no

– Foresatte må levere inn kake/boller/muffins/pizzahorn/bolle etc til vår og juleoppvisning eller delta med å bære stoler før/etter oppvisningen. Alt salg fra kiosken ved disse arrangementene er med på å holde treningsavgiften og kontingenten nede. (Dette har ikke kunne latt seg gjøre nå pga situasjonen man er i)

For andre relaterte turnspørsmål foretrekker vi mail på petter@aasaneturn.no,

Meny