Nyheter

Salto-parti bredde

Info: Det jobbes nå innad i åsane turn, om å starte opp igjen ett breddeparti på Li skole. Vi håper på å lande denne kabalen før påmelding starter opp igjen i august. Det vil da…

Link til Teams-møte kl 18:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:5878de747ae8447cbe28d7db659db2b1@thread.tacv2/1615998030303?context=%7B%22Tid%22:%2289a28692-6763-40b4-99c8-51cd9ac9e7c1%22,%22Oid%22:%22b10911f2-3470-4545-9ef9-b9f7ac5b680b%22%7D  

Teams – Årsmøte 17.03.21

På grunn av litt teknisk svikt i programmet vil vi legge ut link i nytt innlegg 30min før Årsmøte starter   Vi beklager dette, men alt skal være klart til årsmøte og vi legger da…

Årsberetning 2020

Hei dessverre  så var årsberetningen lagt her inne på hjemmesiden under en kategori som er vanskelig å finne frem i. Vedlagt ligger den her så håper jeg det er lettere å finne frem. Beklager ulempene…

Våre sponsorer

Meny