Innkalling til Årsmøte i Åsane Turn 2019

Åsane Turn kaller inn til Årsmøte den 06.03.2019 kl 18.00.
Saksliste og dokumenter blir lagt ut på hjemmesiden 14 dager før
årsmøte.
Innmelding av saker til Årsmøte må gjøres pr mail til asaneturn@outlook.com innen 20.
februar 2019 slik at styret kan behandle innkommende forslag.
Åsane Turn ønsker at styret skal gjenspeile aktiviteten i idrettslaget og ønsker at
foreldre også skal være med i styret. Hvis noen ønsker å delta i styrearbeidet må det
sendes epost til asaneturn@outlook.com eller kontakte styreleder Astrid Alræk
kontaktes pr telefon 474 18 290 innen 20.02.2017.

Avlyst trening på Li Skole idag 29.01.19

På grunn av sykdom hos 2 instruktører er vi desverre nødt til å avlyse treningen i dag.

Vi har våre rettningslinjer som må følges med tanke på hvor mange instruktører man på være gitt på antall barn.

Vi beklager dette og kommer sterkere tilbake neste uke

Mvh

Trener Teamet

Avlyst trening i dag 21/1-19 på Ulsetskogen og på Li Skole grunet sykdom