Dugnad

dugnadÅsane Turn etterstreber å holde dugnadsaktiviteten på et lavest mulig nivå i en travel hverdag. Men for at vi skal få laget til å gå rundt, er vi avhengig av at foreldrene stiller opp av og til. Vi lager hver sesong en dugnadsplan når terminlister mm er kommet fra kretsen. Målet er å fordele litt dugnadsaktivitet på alle foresatte, slik at dette ikke blir kun noen som drar lasset.

Noe av dugnaden er inntekter til laget som gjør at vi kan holde en lav medlemskontingent og treningsavgift. Dette kan være å bake en kake til kiosken, mens andre dugnadsaktiviteter er praktiske i forhold til oppvisningen (bære stoler, rydde boss etc). Vi har også et klubbhus som generer noe dugnad og en Turnkasse som vi er medeier i.

Planen for dugnad høsten/våren ‘

Høsten 2018 skal vi ha to store arrangementer  og en våren 2019. Til disse arrangementene vil de ulike partiene bli kalt inn til obligatorisk dugnad.

September 2018, Kretskonkurranse i Åsanehallen. Alle som trener i Åsanehallen og 6-7 klasse på Li skole har obligatorisk dugnad.

November 2018, Åpen klasse konkurranse i Åsanehallen, Alle som trener 4-5 klasse på Li skole har obligatorisk dugnad.

April/mai 2019, Aktivitetsdag i Åstveithallen, Alle som trener 1-3 klasse på Li skole har obligatorisk dugnad.

 • Gymlekpartiene 
  •  Li skole, kakebaking Juleoppvisning
  • Ulsetskogen skole, Kakebaking Juleoppvisning
  • Rolland skole, Kakebaking Våroppvisning
 • Li skole, turn partiene fra 1 klasse

Alle partiene får utlevert loddbok vår/høst med faktura på 250. Loddboken skal leveres uansett i retur. (Gjelder hvilken klasse barnet går i)

 • 1 klasse har ansvar for å gjøre klart til Juleoppvisning, foresatte møter kl 17.00 Juleoppvisningen
 • 2 klasse har ansvar for å gjøre klart til Våroppvisningen, foresatte møter kl 17.00
 • 3 klasse har ansvar for å ta med en pose med Toro Vaffelrøre til Juleoppvisningen
 • 4 klasse har ansvar for å ta med en pose med Toro Vaffelrøre til Våroppvisningen.
 • har levere Toro vaffelrøre, halve partiet høst/halve partiet vår
 • 5 klasse har kioskansvar, garderobeansvar/vert, brannvakt, foresatte møter kl 16.45 Våroppvisningen
 • 6 klasse har kioskansvar, garderobeansvar/vert, brannvakt, foresatte møter kl 16.45. Juleoppvisningen.
 • Åsanehallen/turnkassen

Alle partiene får utlevert loddbok vår/høst med faktura på 500. Loddboken leveres uansett i retur.

 • Gymnastene møter 16.45 og klargjør hallen med utstyr
 • Foresatte og gymnaster rydder i hallen etter oppvisningen – stoler og alt utstyr skal på plass.
 • Alle foresatte som har gymnaster i Turnkassen må beregne en dugnad i året i Turnkassen.
 • Voksenpartier i klubbhuset
  • Stå i kiosken på vår/høst oppvisningen
  • Gjøre andre oppgaver etter vaktliste i forbindelse med oppvisningen vår/høst.
  • Gjennomføre forefallende arbeid i klubbhuset.

MVH

Styret i Åsane Turn